Tập huấn "Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo"

3/7/2022 8:27:39 AM
Trong 2 ngày 04 và 06/03/2022, Trường Đại học Đại học Hồng Đức đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Lớp tập huấn được thực hiện theo hình thức trực tuyến, do chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn nội dung. Về phía Trường Đại học Hồng Đức, các thành phần tham dự gồm có TS. Hoàng Nam – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Trường giai đoạn 2017 - 2022, các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách.

 Chương trình tập huấn được tổ chức trong 2 ngày 04 và 06/03/2022, các chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như góp phần làm rõ những hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã nắm vững được các quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Giúp người học phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng; hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục, cách thức và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin, hồ sơ minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá. Bên cạnh việc lĩnh hội các nội dung theo chương trình tập huấn, học viên lớp tập huấn còn tham gia vào các hoạt động thực hành nhóm thông qua các bài tập lớn/nhỏ về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, phân tích sâu nội hàm của từng tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá; kỹ năng phân tích tiêu chí, thu thập, xử lý và lưu trữ hồ sơ minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã nắm vững nội dung của khóa học và các mục tiêu của tập huấn đề ra.

 Hình ảnh tại lớp tập huấn:

Media/2020_dbclkt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/1-20220307082614-e.jpg
Media/2020_dbclkt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/2-20220307082615-e.jpg
Media/2020_dbclkt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/3-20220307082615-e.png
Media/2020_dbclkt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/4-20220307082614-e.png

 

Tin liên quan