Khảo sát sơ bộ phục vụ công tác đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức

4/16/2022 4:12:25 PM
Chiều ngày 12/4/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Hồng Đức nhằm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bao gồm: CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh (trình độ Thạc sĩ); CTĐT Trình độ ĐH: Ngành Giáo dục Mầm non; Ngành Chăn nuôi; Ngành Giáo dục thể chất.

Tin liên quan